Školení

Kompetence

Pokročilé školení operátorů

Součástí instalace stroje je i 5 denní základní školení pro operátory. Doporučujeme také pokročilé školení pro operátory, aby se maximálně naplnila výrobní kapacita stroje i obsluhy.

Xeikon také nabízí konzultační služby následující po instalaci a základním školení. Konzultace probíhají tradičně krátce po instalaci stroje, po uběhnutí několika měsíců provozu, pokud začínáte novou aplikaci s novými substráty nebo pokud se změní Váš předtiskový tým či operátor.
Délka pokročilého školené operátorů je mezi třemi až pěti dny.

Pokročilé školení skriptování

Společnost Xeikon za spolupráce s výrobci substrátů vytvořila databázi nastavení tiskového stroje pro tisk na specifický substrát (takzvaný media script).
Při školení skriptování, technik Xeikonu navštíví Váš výrobní proces, aby instruoval Vaše operátory o ideálním nastavení tiskového stroje pro dosažení maximální kvality s použitím Vašich substrátů.
Délka školení skriptování závisí na Vášich potřebách.

Tisková konzultace

Tisková konzultace spočívá v jednodenní evaluaci vašeho výrobního procesu. Na základě této evaluace navrhneme možná zlepšení, která povedou k zefektivnění Vaší výroby a zvýšení Vaší produktivity.