Služby

Význam kvalitních služeb

Xeikon nabízí expertní konzultační služby ku pomoci zákazníkům začlenit tiskové stroje Xeikon do jejich vlastní produkce, tak aby mohli s minimálním zdržením pokračovat v běhu svého tiskového závodu.

Xeikon si uvědomuje hodnotu profesionální instalace, odborného školení, dobře naplánované údržby a podpory. Zakládá si na dobrém vztahu se svými zákazníky a pracuje na splnění jejich plánu skrze:

  • Zajištěný chod a produkce tiskové linky
  • Naplněný potenciál funkčního digitálního stroje
  • Technologická převaha nad konkurenty