Instalace

Zákaznická podpora

Servisní smlouva Vám zaručí nadstandartní úroveň údržby za účelem udržení rychlé a plynulé produkce Vašeho tiskového stroje. S profesionální telefonickou podporou, preventivní údržbou a dalšími službami je Xeikon servisní smlouva výhodou na dnešním konkurenčním trhu.

Integrace Xeikon tiskového stroje je rozdělena mezi tyto balíčky:

Základní balíček
Základní balíček obsahuje instalaci tiskového stroje, základní školení operátorů a výrobní trénink. To vše podpořeno servisní smlouvou Xeikon Care Gold.

Optimální balíček
Optimální balíček přidává k základním integračním službám navíc pokročilé školení operátorů a telefonickou konzultaci. Optimální balíček zaručuje maximální využití možností Vašeho tiskového stroje a plynulou výrobu.

Flexibilní balíček
Flexibilní balíček nabízí 10 dní osobní konzultace během Vaší výroby.

Rozšířený balíček
Rozšířený balíček zahrnuje Vám přizpůsobené pokročilé školení operátorů, zaměřené na jejich excelentní ovládnutí tiskového stroje Xeikon a jeho udržování ve vrcholné kondici.

Součásti integračních balíčků

Instalace stroje

Proces instalace tiskového stroje začíná přijetím Vaší objednávky.

Jednotlivé kroky jsou:

 • kontrola lokace (site survey)
 • instalace
 • testovací provoz
 • školení

Před instalací i během ní je lokální zástupce společnosti Xeikon Vaším styčným bodem.

Školení operátorů

Ihned po dokončení instalace tiskového stroje následuje školení operátorů. Školení zabere 3 až 5 dní, během kterých se naučí, jak udržovat strojem v plném a plynulém výkonu. Společně s pochopením fungování stroje, Xeikon naučí Vaše operátory plnit denní úkony, za které jsou zodpovědni:

 • pravidelná údržba stroje
 • výměna spotřebního materiálu a pracujících součástek
 • nutné čištění a práce s nastavením

Školení spojené s výrobou

Po uplynutí dohodnuté doby, během které si operátoři osvojují práci s tiskovým strojem, následuje další návštěva technika Xeikonu za účelem pokročilejšího tréninku a opakování již ziskaných znalostí operátorů.

Dle Vašich potřeb, výrobní školení zahrne strojové operátory i sazeče (DTP), ne však více než 4 osoby na jedno školení. Výrobní školení může obsahovat témata jako jsou:

 • obecné předtiskové přípravy, jak se týkají tiskové stroje Xeikon
 • pochopení RIPu
 • impozice
 • kalibrace
 • management barev

Školení spojené s výrobou se odehrává na Vašem místě výroby a zabere přibližně 5 dní.

Rozšířené školení pro pokročilé

Rozšířené školení zvedne znalosti Vašeho výrobního týmu. Ať už zaměřený na tiskové operátory, sazeče nebo workflow, rozšířené školení splňuje Vaše představy o technickém know-how Vašich zaměstnanců.

Telefonní konzultace

Během prvního roku Vám bude k dispozici 10 dní konzultací po telefonu. Tyto mohou být použity najednou nebo po částech a slouží k nápomoci operátorů při základních i pokročilých úkonech spojených s výrobou n tiskovém stroji Xeikon.

[barevné krabičky, zleva doprava]

Instalace stroje, Základní školení operátorů, Výrobní školení, Servisní smlouva Care Gold + Rozšířené školení + Telefonní konzultace