Vectorizor

Vectorizor je přídavný software k systému X-800, který slouží ke komunikaci mezi tiskovým strojem a digitálním výsekem. Vectorizor vytváří výseková data, natisknutá vedle tištěného obrazu.

Jelikož každá zakázka má odlišný tvar, je to pouze X-800, který zná přesné polohy na substrátu. Vectorizor generuje informace o tvaru "rámů" uvnitř zakázky. Ty jsou pak přeneseny do digitálního výsekového stroje. Přečtené čárové kódy pak sdělují digitálnímu výseku, které "rámy" použít na danou zakázku.