Off-line předtisková stanice

Offline předtisková stanice je nástroj, díky kterému mohou zákaznící oddělit předtiskové úkony jako například color management, trapping, impozici apod. od samotného procesu digitálního tisku.

Poté co je vše v předtiskové fázi rozhodnuto, je hotová, odsouhlasená a rippovaná zakázka zaslána operátorovi digitálního stroje, který takto může věnovat veškerou pozornost pouze stroji.

Účelem této opce je zrychlit workflow zákazníka a zvýšit tak jeho produktivitu.