FDU – Flatbed Die-cut Unit

FDU je zařízení pro plochý výsek, přizpůsobené pro potřeby digitální tiskové produkce.

Mezi přednosti FDU patří rychlost se kterou lze stroj nastavit na výsek dané zakázky. V době, kdy výrobci čelí většímu počtu krátkých zakázek, je možnost rychlého přechodu od jedné zakázky k druhé klíčová. Práce s menšími nožy a protitlakovými deskami také snižuje provozní náklady.
Stroj také nabízí přidanou hodnotu k vaší digitální výrobě. Schopnost ražby, včetně Braillova písma a fakt, že jsou archy posouvány pomocí podtlaku a nepotřebují tak spojovací můstky, přijdou vhod při výrobě pro např. farmaceutický či kosmetický průmysl.

Kontaktujte nás:


  • Max.rozměry archu: 530 x 1000 mm
  • Min. rozměry archu: 400 x 350 mm
  • Rozměry sečné plochy: 490 x 700 mm

  • Min.hloubka: 160 µm
  • Max.hloubka: 900 µm
  • Lepený karton: 3 mm

  • Rychlost: 2000 archů/bod
  • Síla seku: 200 tun

  • Sběrač archů skládá do výšky: 1000 mm (včetně palety)

.