Série Panther

XeikonPX 3000

PX3000 rozšiřuje naše portfolio o další digitální technologie – specificky inkjet.